Automatyka HVAC i BMS

Wykonanie robót termomodernizacyjnych budynków Szpitala

  • Wykonanie instalacji automatyki dla dostarczanych zespołów wentylacyjno – klimatyzacyjnych (około 50 szt.),
  • modyfikacja (wymiana układów sterowania) istniejących zespołów wentylacyjno-klimatyzacyjnych (około 8 szt.),
  • wykonanie systemu BMS dla urządzeń HVAC, instalacji fotowoltaicznej oraz telemetrycznej w modernizowanych budynkach,
  • wykonanie instalacji automatyki węzła ciepłowniczego w budynku „Pralnia”,
  • objęcie instalacji automatyki zespołów wentylacyjno-klimatyzacyjnych 5 letnią opieką serwisową.
hvac

Formularz Kontaktowy

Masz pytania?
Chętnie pomożemy