AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA
Ul. Boya Żeleńskiego 4
33-100 Tarnów
TEL. +48 14 626 44 75

Specjalizujemy się w wykonywaniu instalacji elektrycznych i nieelektrycznych. Posiadamy wszelkiego rodzaju mierniki i inne urządzenia pomiarowe, niezbędne do kompleksowej realizacji zleconych prac.

Przy okazji wykonawstwa, świadczymy również usługi z zakresu pomiarów min: wszystkie pomiary elektryczne w sieciach i instalacjach elektrycznych niskiego oraz średniego napięcia. Przede wszystkim są to pomiary związane z bezpieczeństwem eksploatacji instalacji elektrycznych:

  • Pomiary czasu zadziałania wyłączników różnicowoprądowych(RCD)
  • Pomiary rezystancji izolacji
  • Pomiary impedancji pętli zwarciowej
  • Pomiary rezystancji uziemień
  • Pomiary ciągłości przewodów ochronnych i wyrównawczych
  • Pomiary rezystancji uziemień instalacji odgromowych
  • Sprawdzenie kolejności faz
  • Pomiary spadków napięć poszczególnych obwodów
  • Pomiary napięć dotykowych

Oprócz tego wykonujemy obowiązkowe przeglądy budowlane branży elektrycznej, zgodnie z aktualnymi przepisami – Ustawa Prawo Budowlane.

Wszystkie pomiary poparte są stosownymi protokołami pomiarów wykonawczych. Przeglądów dokonuje personel posiadający uprawienie SEP kat. E, D. 

TECHMES KOBYŁECCY I WIATER SPÓŁKA JAWNA
UL. BOYA ŻELEŃSKIEGO 4
33-100 TARNÓW
TEL. +48 14 626 44 75
TEL. *48 14 620 13 43
TEL/FAX: +48 14 626 0701