AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA
Ul. Boya Żeleńskiego 4
33-100 Tarnów
TEL. +48 14 626 44 75

Systemy rozliczeniowy dystrybucji pary wodnej mają szerokie zastosowanie. Jednym z nich jest branża medyczna, gdzie są  umieszczone w przewodzie i składają się z różnego rodzaju przewodów rurowych z otworami w zależności od tego, czy są one zasilane wodą pod ciśnieniem, czy parą.

Ich skuteczność polega na wydajności absorpcji, która jest bardzo ważnym parametrem mierzącym ilość wody faktycznie zaabsorbowanej przez powietrze w stosunku do całkowitej ilości wody wprowadzanej do kanału. Niezabsorbowana mgła lub para, która ponownie się kondensuje w kontakcie z powierzchnią, stanowi zarówno stratę energii, jak i zagrożenie dla higieny kanałów.

 

TECHMES KOBYŁECCY I WIATER SPÓŁKA JAWNA
UL. BOYA ŻELEŃSKIEGO 4
33-100 TARNÓW
TEL. +48 14 626 44 75
TEL. *48 14 620 13 43
TEL/FAX: +48 14 626 0701