UWAGA: Nazwa naszej firmy została wykorzystana przez cyberprzestępców do wyłudzania rzekomych wierzytelności od nieznanych nam podmiotów i osób fizycznych. O tym przestępstwie została powiadomiona Policja. W przypadku otrzymania podejrzanych wiadomości email z nazwą TECHMES Kobyłeccy i Wiater Sp. jawna prosimy nas o tym powiadomić. Otwarcie załącznika poczty może skutkować zainstalowaniem się na komputerze złośliwego oprogramowania.

O NASZEJ

FIRMIEZ satysfakcją pragniemy zaprezentować Państwu naszą firmę, licząc na zainteresowanie i uwagę. TECHMES Kobyłeccy i Wiater Spółka jawna nazywany dalej firmą TECHMES to prężnie działająca od 1993 roku na polskim rynku mała firma, zajmująca się szeroko rozumianą automatyką przemysłową.


Firma TECHMES to spółka jawna 4 osób zatrudniająca personel pracujący o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Potencjałem intelektualnym firmy jest kadra inżynierska ze specjalizacjami: automatyka, elektronika, i energo-elektrotechnika.


Personel kierowniczy firmy TECHMES posiada uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie instalacji elektrycznych i automatyki. W minionym okresie firma TECHMES w sposób konsekwentny rozwijała wytyczony od zarania zakres działalności ugruntowując swoją pozycję zwłaszcza w dziedzinie usług dla szerokiego grona odbiorców w tym:

 • MPEC - Tarnów,
 • MPEC - Rzeszów,
 • Rafineria Nafty GLIMAR - Gorlice,
 • Browar OKOCIM - Brzesko,
 • Browar STRZELEC - Jędrzejów,
 • Zakłady Gumowe GEYER & HOSAJA - Mielec,
 • Zakłady Azotowe - Tarnów,
 • VTS CLIMA - Kosakowo,
 • ROSENBERG - Warszawa,
 • ROSENBERG - Kraków,

i wielu innych, w tym odbiorców sfery budżetowej jak Domy Pomocy Społecznej, Szkoły, Przedszkola, Szpitale.


Kładziemy nacisk na:

 • rzetelność,
 • terminowość,
 • wysoką jakość wyrobów i usług.

Taka polityka pomnaża nam dzisiaj w sposób istotny liczbę klientów i czyni, że podaż na nasze wyroby i usługi jest systematycznie rosnąca. Przedkładając Państwu ofertę współpracy pragniemy podkreślić, że firma TECHMES występuje tu w roli partnera, który posiada dziś autorytet i opinię solidnego wykonawcy i któremu można powierzyć realizację zadań z zaufaniem na osiągnięcie pożądanego efektu końcowego. Naszą dewizą są bowiem nie tylko efekty finansowe działania ale również poważnie przez nas traktowane korzyści niematerialne kreujące image firmy i dobre jej imię. 


Profil działania firmy TECHMES obejmuje: 

 1. Branże Elektryczną
 2. Pomiary i Automatyka w szczególności:
 • projekty instalacji,
 • opinie techniczne,
 • ekspertyzy rzeczoznawcze,
 • programowanie sterowników PLC,
 • systemy SCADA i BMS,
 • produkcja seryjna lub jednostkowa szaf sterowniczych i rozdzielni elektrycznych,
 • wykonanie montażu obiektowego na bazie własnych i obcych dokumentacji,
 • przeprowadzanie rozruchu wykonanej instalacji.
 • handel osprzętem elektrycznym dla potrzeb firm zajmujących się automatyką
 • kompletację dostaw aparatury i urządzeń automatyki
 • stały serwis urządzeń w tym na rzecz VTS CLIMA - Kosakowo, OILON - Finlandia,

Obszarem najszerszego naszego działania jest jednak automatyzacja systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych świadczona bezpośrednio dla odbiorców usług lub producentów i dystrybutorów central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Nasze dotychczasowe osiągnięcia są na miarę wielkości firmy TECHMES oraz znakomitym efektem konsekwentnego oferowania usług na wysokim poziomie technicznym.


Posiadamy autoryzację poniższych producentów: